CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

A. TỔNG QUAN

Sản thương mại điện tử Vitus được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần công nghệ số Vitus System. Với mong muốn cung cấp một nền tảng mua hàng trực tuyến hữu ích và đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền quyết định của khách hàng trong việc cho phép

thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cả nhân khác.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mặt này, khách hàng nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ: Support@Vitus.vn

B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân, phạm vi thu thập

Mục đích thu thập thông tin:

– Thông tin cá nhân được thu thập dựa trên tất cả các thông tin, hinh anh, tài liệu, nhận xét, phản hồi và các dữ liệu, thông tin dưới bất kỳ dạng thức nào được Khách hàng cung cáp cho Vitus thông qua việc sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, cài đặt, tài lưu trữ, tương tác, thực hiện thao tác hoặc sử dụng Dịch Vụ của Sản TMĐT do Công ty cung cấp.

– Các thông tin thu thập thông qua Sàn TMĐT sẽ giúp Công ty và được Công ty phục vụ cho việc nâng cấp chất lượng Dịch Vụ bao gồm:

+ Hỗ trợ Khách hàng khi sử dụng hoặc cung cấp Dịch Vụ trên Sàn TMĐT

+ Giải đáp thắc mắc cho Khách hàng;

+ Cung cấp cho Khách hàng những thông tin hoặc cập nhật những tiện ích mới nhất trên Sàn TMĐT Vitus;

+ Xem xét và nâng cấp nội dung, chỉnh sách, điều khoản, quy định và giao diện của Sản TMĐT:

+ Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các Dịch Vụ được cung cấp của Công ty.

– Công ty cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang Khách hàng xem, số links (liên kết) Khách hàng click, số lượt tại, lượt tương tác, các số lượng Dịch Vụ được sử dụng, số lần sử dụng Dịch Vụ và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối, sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT, Công ty cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser)/App được Khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập, sử dụng tại Sàn TMĐT Vitus bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi thu thập:

– Thông tin chung như các thông tin về cấu hình máy tính, điện thoại, máy tính bảng của người bán và người mua, thông tin phiên bản Ứng dụng.

Thông tin cả nhân tại mục tài khoản bao gồm các thông tin mà người bán cung cấp cho Công ty để xác nhận tài khoản như Tên, username, địa chỉ, số điện thoại, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm hoặc phiếu tiếp nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm. Là các thông tin yêu cầu người bản cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản.

– Thông tin về sản phẩm tại mục sản phẩm như: Hình ảnh, tên sản phẩm, giả sản phẩm để ban quản lý Vitus theo dõi cập nhật về thông tin sản phẩm.

Thông tin cá nhận tại mục tài khoản bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban quản lý Vitus liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thông tin về đơn hàng tại mục gia hàng như: Số lượng đơn hàng, đơn hàng đã đặt, đơn hàng đã thanh toán, tổng tiền phải thanh toán trên mỗi đơn hàng.

Ngoài ra Trong quá trình tham gia tại Ứng dụng TMĐT, Công ty cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của công ty về phương diện các Trung và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng địch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vì phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng các thông tin đã thu thập trong phạm vi sau đây:

– Cung cấp dịch vụ đến Khách hàng:

– Gửi các thông báo về các hoạt động, trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đối tác – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản thành viên của Khách hàng hoặc các hoạt

động giả mạo Khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp cần thiết

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên (người bản người mua) ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến ứng dụng Vitus.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp mà Công ty bằng năng lực và sự hiểu biết của mình để tin rằng việc cung cấp thông tin Khách hàng sẽ giúp Công ty bảo vệ quyền lợi chính đảng của minh trước pháp luật

+ Tĩnh huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cơ sở dữ liệu của các thành viên khác có liên quan.

5.2. Bảo mật thông tin Khách hàng

– Theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và các chính sách, điều khoản, quy định khác có liên quan đến sử dụng Sàn TMĐT của Công ty, một khi Khách hàng cung cấp thông tin, dữ liệu lên Sàn TMĐT, điều đó đồng nghĩa với việc Khách hàng đã tự nguyên đồng ý với đầy đủ các điều khoản, điều kiện mà Công ty đã đưa ra và quy định như đã nêu ở mỗi thời điểm. Công ty theo đó cũng đảm bảo rằng các thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật bằng mọi cách thức, phương thức khác nhau, và Công ty luôn nổ lực để đạt mọi kỷ vọng về bảo mật thông tin cho Khách hàng. Công ty có thể sử dụng một hoặc nhiều giải pháp công nghệ hiện đại để bảo mật thông tin như: chuẩn quốc tế PCI, SSL hoặc Sàn TMDT những công nghệ hiện đại khác nhằm bảo vệ thông tin Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

– Khách hàng cũng phải thừa nhận và đồng ý rằng với Công ty rằng những hạn chế về mặt kỹ thuật và không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật một cách toàn vẹn, đầy đủ và dùng chính xác, đủ độ tin cậy đạt được hiệu suất 100%. Do vậy, Công ty không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng được cung cấp trên các Sàn TMĐT của Công ty là sẽ được bảo mặt một cách tuyệt đối an toàn, và Công ty không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cả nhân của Khách hàng như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác….. Trong mọi trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Công ty theo đó cung cấp một khuyến nghị rằng Khách hàng không nên gửi hoặc cung cấp thông tin trên Ứng cho Công ty. Tuy nhiên. Khách hàng cũng cần lưu ý rằng, việc cung cấp không đầy dủ, hoặc không chuẩn xác các thông tin sẽ có thể dẫn đến việc Khách hàng không đáp ứng các điều kiện để sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT của Công ty hoặc có thể không thể được cung cấp các Dịch Vụ đầy đủ, chính xác, hiệu quả, an toàn và Công ty không có trách nhiệm nào liên quan đến việc bị hạn chế hoặc những hệ qua mà Khách hàng đối mặt trong trường hợp này.

6. Phương thức để Khách hàng tiếp cận, chỉnh sửa và bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể sử dụng các phương thức, công cụ dưới đây để tiếp cận, chỉnh sửa và bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân:

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy họ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chính sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

– Khách hàng có quyền thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của mình trên Sàn TMĐT khi xét thấy cần thiết và hoặc khi được khuyến của bởi Sản TMĐT trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho chủ tài khoản.

– Khách hàng tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu tài khoản đăng nhập vào Sàn TMĐT: từ đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính, máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi chỉ đặt, sử dụng Sản TMĐT bao gồm cả vấn để bao mặt, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, vv…

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Vitus. Khi tiếp nhận những phản hồi này. Công ty sẽ xác nhận lại thông tin phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mặt lại thông tin

– Ngoài ra, Khi người mua bị mất mật khẩu tài khoản đăng nhập vào Ứng dụng hoặc

phát hiện các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu, bị lộ các thông tỉ của mình thì khách hàng liên hệ với công ty bằng các hình thức sau: Cách 1: Liên hệ qua số điện thoại: 0981.93.66.99, Cách 2: Gửi thư điện tử qua Email: Support aVitusvn: Cách 3: Tới trụ sở của công ty tại địa chỉ: Toà nhà Vitus, số 2, ngõ 27, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa. Thành phố Hà Nội, Việt Nam để có biện pháp giải quyết phù hợp. Khi tiếp nhận những thông báo này trong vòng 2 giờ kể từ khi tiếp nhận. Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mặt lại thông tin theo cơ chế, chính sách và khả năng của Công ty.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

– Thông tin Khách hàng được cung cấp tại Sàn TMĐT sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật này và việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng là nhằm phục vụ cho các Dịch Vụ tại Sàn TMĐT của Công ty và được thực hiện một cách tự nguyện, có sự đồng ý, chấp thuận của Khách hàng. Thông qua đó, mỗi Khách hàng khi truy cập, sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT đã tự chủ động tìm hiểu và đọc, hiểu rõ, đồng ý trọn vẹn các quy định, chính sách của Công ty ban hành cho Sản TMĐT tại trang chủ của Ứng dụng .

– Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin Khách hàng, trừ các trường hợp Chính sách bảo mật này hoặc các quy định. chính của Công ty hoặc Pháp Luật có quy định khác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin Khách hàng, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho Khách hàng và thông báo đến có quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời phối hợp tham gia giải quyết.

– Công ty không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin Khách hàng hàng khai báo hoặc cung cấp trên Sản TMĐT của Công ty.

8. Các quy định khác

– Mật khẩu là chịu khóa để truy cập tài khoản của Khách hàng. Sử dụng các con số, chữ cái, ký tự đặc biệt và không tiết lộ mật khẩu trên Sản TMĐT bao gồm các mã số xác thực từ Sàn TMĐT của Khách hàng cho bất cứ ai. Nếu Khách hàng chia sẻ mặt khẩu của Khách hàng hoặc thông tin của mình với những người khác, hãy nhớ rằng Khách hàng phải có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tên của tài khoản của mình. Nếu Khách hàng bị mất kiểm soát mặt khẩu bao gồm cả lỗi cố ý hoặc vô ý để lộ mật khẩu, Khách hàng phải hiểu rằng hệ qua đối mặt có thể là Khách hàng sẽ bị mất kiểm soát thông tin dữ liệu của mình trên Sân TMĐT và có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý cho các hoạt động dưới tên tài khoản của chính Khách hàng. Do đó, nếu Khách hàng có nghi ngờ hoặc có căn cứ cho rằng mật khẩu của mình đã bị xâm nhập vi lý do nào, Khách hàng nên thông bảo ngay cho Công ty để được hỗ trợ hoặc tiến hành thay đổi mật khẩu mới ngay lập tức.

– Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập các Sản TMĐT của Công ty. Tuy nhiên Công ty chi muốn đưa ra khuyến nghị nhằm đạt được sự đồng thuận của Khách hàng và đưa ra các tỉnh nâng trên Sàn TMĐT với mục đích hỗ trợ Khách hàng có thể truy cập, sử dụng Dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả. Cookies là các tập tin văn bản nho dùng xác định máy tính của Khách hàng đến máy chủ của Công ty như là một Khách hàng duy nhất khi Khách hàng truy cập các trang nhất định trên Sàn TMĐT và chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của Khách hàng trên máy tính của Khách hàng. Cookies có thể được sử dụng để nhận diện địa chỉ Giao thức Internet của Khách hàng, tiết kiệm thời gian trong khi Khách hàng đang truy cập, hoặc muốn vào, Trang web, Công ty chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho Khách hàng trong việc sử dụng Trang web (ví dụ như để nhớ Khách hàng là ai khi Khách hàng muốn sửa đổi gió hàng của Khách hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của Khách hàng) và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về Khách hàng. Trình duyệt của Khách hàng có thể được thiết lập để không chấp nhận cookies, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng Trang web. Hãy chấp nhận sự đảm bảo rằng việc Công ty sử dụng cookies không chứa bất kỳ thông tin cả nhân hoặc bí mật và không có virus. Nếu Khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về tập tin cookies, hãy truy cập /Aww allaboutcookies org hoặc để tìm hiểu về loại bò cookies khỏi trình duyệt của Khách hàng, hãy truy cập //www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

– Google Analytics cũng được sử dụng như một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inz (“Google”). Google Analytics sử dụng cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính của Khách hàng, để giúp các trang web phân tích cách Khách hàng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookies về việc sử dụng của Khách hàng của trang web (bao gồm địa chỉ IP của Người) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ theo quy định của Google. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi pháp luật, hoặc cho bên thứ ba để xử lý thông tin này đại diện Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Khách hàng với bất kỳ dữ liệu khác được lưu giữ bởi Google. Khách hàng có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Khách Hàng, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu Khách hàng làm điều này Khách hàng có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này, Bằng cách sử dụng trang web này. Khách hàng đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về Khách hàng theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

– Có giá trị như một thỏa thuận của Khách hàng với Công ty. Khách hàng và Công ty theo đó phải tuân thủ các cam kết tại Chính sách bảo mật này. Bằng việc truy cập, cài đặt, sử dụng, thao tác bất kỳ Dịch Vụ nào trên Sàn TMĐT, Khách hàng đã tự mình đồng ý đầy đủ, trọn vẹn các quy định tại Chính sách bảo mật này của Công ty và các quy định, chính sách khác (nếu có) bao gồm cả quy định của Pháp luật.

– Chính sách bảo mật này được xem là một phần không tách rời với các chính sách, điều khoản, quy định khác của Công ty ban hành có liên quan đến Sản TMĐT được cung cấp cho Khách hàng. Công ty được bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, thay thế và hổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Chính sách bảo mật này và có thể thông báo hoặc không đến Khách hàng.

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT THÔNG TIN
Cơ chế kiểm soát tự động
Có quy định về đăng thông tin
Cơ chế kiểm soát riêng
Cơ chế giám sát khác
1. Quy định chung về quản lý, kiểm soát thông tin, rà soát thông tin trên ứng dụng

Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng.

Mọi quy định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm tra và hậu kiểm của Ban Quản lý Vitus nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trưởng kinh doanh an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Vitus. Vì thế, Ban quản lý Vitus khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng cung ứng dịch vụ để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên quy định pháp luật, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên ứng dụng Sàn giao dịch TMDT Vitus.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vitus về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

– Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sản giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sản giao dịch TMĐT Vitus:

+Người Bán muốn đăng bán sản phẩm thì buộc phải hoàn thiện thông tin người bán với Vitus.

+ Vitus sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người Bán nếu sản phẩm bản vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vitus chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

+ Vitus giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang Sàn giao dịch TMĐT này mà không cần báo trước.

a. Kiểm soát thông tin người bán

– Người bán khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Vitus phía cung cấp các thông tin sau: Tên, username, địa chỉ, số điện thoại, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm hoặc phiếu tiếp nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung. thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý. Sàn và cập nhật trên Ứng dụng.

Tên tài khoản và thông tin cả nhân: Đối tác phải đảm bảo tính chính xác của tên tài khoản và thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký và quản lý tài khoản. Tên tài khoản không được bao gồm những từ ngữ gây kích động, hiểu lầm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

-Đối với sản phẩm người bán đăng bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử: Người bán phải cung cấp cho TẤT CẢ các sản phẩm đăng bán mới/đã đăng bán, bao gồm:

+ Tên hàng hóa; Mã sản phẩm; Hình ảnh sản phẩm; Mô tả sản phẩm; Giá bán; Tình trạng; Kích thước/màu sắc; Khối lượng/số lượng. Phiếu tiếp nhận hoặc đăng ký lưu hành sản phẩm. Các thông tin phải được kê khai chính xác.

Đăng ký ngay

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để tư vấn chi tiết về Phần mềm Vitus System